Home O nas Galerie Podopieczni Do pobrania Portrety Linki Kontakt
Informacje :: Wielkanoc 2020
Pan Zmartwychwstał! Alleluja! Wielkanoc to czas szczególnie oczekiwany przez wszystkich wierzących. Niesie on przesłanie nadziei nowego życia, które zaczyna się od serca, od sumienia, jest też początkiem nowego świata, wyzwolonego z niewoli grzechu i śmierci: świata ostatecznie otwartego na królestwo Boże, królestwo miłości, pokoju i braterstwa.


Dziś szczególnie mocno wybrzmiewają słowa: Nie lękaj się! Ja Jestem. Zmartwychwstały Chrystus ukazuje światło swojego oblicza i nie opuszcza tych, którzy przeżywają trudne doświadczenia, także te związane z pandemią koronawirusa, czy cierpienie i żałobę związaną z utratą najbliższych dotkniętych różnymi chorobami.

Niech Zmartwychwstały, który otworzył na oścież bramy grobu, otwiera nasze serca na potrzeby ludzi chorych, cierpiących biedę, bezbronnych, ubogich, bezrobotnych, usuniętych na margines, osób pukających do naszych drzwi w poszukiwaniu chleba, schronienia i uznania swej godności. Przy tej okazji dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają duchowo poprzez modlitwę i materialnie przez ofiary wpłacane na nasze konto, które przeznaczyliśmy na zakup maceratora, a obecnie wyposażamy nowy oddział, by przyjąć większą liczbę chorych.

Życzę, by Chrystus był nadzieją dla nas wszystkich, niech w obliczu wielu cierpień obecnego czasu, Pan życia nie zastanie nas zimnych i obojętnych. Niech nas uczyni budowniczymi mostów, a nie murów. Niech On, który obdarza nas swoim pokojem powstrzyma wszelką nienawiść, czy niechęć do drugiego człowieka.

Pozwólmy się odnowić przez Niego i otwórzmy na dary, którymi chce nas obdarować!

Niech Maryja zjednoczona z Synem w cierpieniu i radości Wielkanocnego Poranka, będzie nam przewodniczką w głębokim przeżywaniu Świąt Paschalnych!

 

 

                                                                       Z radosnym Alleluja i darem modlitwy

                                                                                        s. Magdalena-Elżbieta Cwajda

                                                                   

 

Oświęcim, Wielkanoc, 2020 r.

"Jak nikłym ciałem może się posługiwać wielka dusza! Ciało bywa nieraz mizerne, wątłe i chore, mimo wspaniałej duszy. "
Kardynał Stefan Wyszyński
"Nie wystarczy dawać temu, kto prosi; trzeba dawać temu, kto potrzebuje."
Karol de Foucauld
""Bo są dwa rodzaje bólu, Oskarku. Cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie fizyczne się znosi. Cierpienie duchowe się wybiera.""
Éric-Emmanuel Schmitt "Oskar i pani Róża"
""Jestem przekonany, że chrzescijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój." "
Jan XXIII
""Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem.""
Rabindranath Tagore
COPYRIGHTS © 2011 ZOL Siostry Serafitki Made by INVENTCOM