Home O nas Galerie Podopieczni Do pobrania Portrety Linki Kontakt
ZOL Siostry Serafitki :: Podopieczni
Informacje dla podopiecznych...

Godziny urzędowania kancelarii:
od Pn-Pt w godz. od 8:00-16:00
 
Numer konta bankowego dla opłat za pobyt:
Bank Pekao S.A. o/Oświęcim
85 1240 4155 1111 0000 4629 7840
 
Odwiedziny chorych:
codziennie w godz. od 14:00-16:00
 
 
Zasady przyjmowania podopiecznych do Zakładu:
 
O miejsce w Zakładzie mogą ubiegać się kobiety, które według skali Barthel uzyskują od 0-40 pkt. Jest to warunek określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z którym mamy podpisaną umowę o dofinansowanie. Po złożeniu wymaganych dokumentów, wniosek o umieszczenie wpisywany jest do księgi osób oczekujących. Odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie wynosi 70% świadczenia osoby ubezpieczonej. Świadczenia medyczne finansowane są ze środków NFZ.
 
WAŻNE!
DO ZAKŁADU NIE PRZYJMUJE SIĘ PACJENTÓW, JEŻELI PODSTAWOWYM WSKAZANIEM JEST CHOROBA NOWOTWOROWA, CHOROBA PSYCHICZNA LUB UZALEŻNIENIE W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU.


Na podstawie:
Dziennik Ustaw z 31 sierpnia 2009 Nr 140 poz. 1147 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Patrz §5. punkt 2.

Podstawy formalno - prawne funkcjonowania Zakładu:
  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz.654) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1265).
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1719).
  5. Zarządzenie Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
 
Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl
 
Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ:
 
"Jak nikłym ciałem może się posługiwać wielka dusza! Ciało bywa nieraz mizerne, wątłe i chore, mimo wspaniałej duszy. "
Kardynał Stefan Wyszyński
"Nie wystarczy dawać temu, kto prosi; trzeba dawać temu, kto potrzebuje."
Karol de Foucauld
""Bo są dwa rodzaje bólu, Oskarku. Cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie fizyczne się znosi. Cierpienie duchowe się wybiera.""
Éric-Emmanuel Schmitt "Oskar i pani Róża"
""Jestem przekonany, że chrzescijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój." "
Jan XXIII
""Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem.""
Rabindranath Tagore
COPYRIGHTS © 2011 ZOL Siostry Serafitki Made by INVENTCOM